info@bellgass.com

Obchodní partneri

Ponúkame


Referencie

Stavebno-montážna činnosť

vyhradených plynových, tlakových a elektrických zariadení

Politika kvality

Operatívne reagujeme na potreby trhu

Predchádzame znečisťovaniu ŽP

Zaručujeme kvalifikovaný personál

Zabezpečujeme identifikáciu a hodnotenie rizík

Určujeme si IMS ciele a programy

Dodržiavame právne a iné požiadavky

Kontakty

V prípade záujmu o vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky nás prosím kontaktujte na dole uvedených kontaktoch.


BellGASS a.s.

  Naftárska 1686 , 908 45 Gbely

  email: info@bellgass.com