info@bellgass.com

Rok 2018

2018

POZAGAS a.s.

Slovenská republika

Bezpečnostné uzávery na plynovody ZS6 - CA a ZS6

Rok 2017

2017

Nafta a.s.

Slovenská republika

Doplnenie nádrže ložiskovej vody na stredisku ZPS Láb 3.

2017

Nafta a.s.

Slovenská republika

Oprava spoločného separátora SS4 na ZS7

2017

Nafta a.s.

Slovenská republika

Revitalizácia podpier potrubných rozvodov TK8

2017

Nafta a.s.

Slovenská republika

Oprava vady na plynovode ZS7-CA PZZP DN300 PN100

2017

Nafta a.s.

Slovenská republika

Výroba novej časti kolóny regenerátora TEGu E03

2017

Venet a.s.

Slovenská republika

Likvidácia RS3000 vrátane VTL prípojky

2017

HPM HEAT SK, s.r.o.

Slovenská republika

Montáž plynových rozvodov

2017

POZAGAS a.s.

Slovenská republika

Demontáž/ montáž MT3 a MT4 na MS Láb IV

2017

PIK s.r.o.

Česká republika

Výrezy vrcholových a spodových bodov, vád a anomálií na produktovode DN300

2017

AQUAGAS, spol. s r.o.

Slovenská republika

Výrezy na plynovodoch DN500 - SPP distribúcia

2017

HAFI ENGINEERING & CONSULTING GmbH

Rakúsko

Technológia pre čistenie a ťažbu zemného plynu EQ057

Rok 2016

2016

POZAGAS a.s.

Slovenská republika

Rekonštrukcia kanála v kolektorovni ZS7

2016

POZAGAS a.s.

Slovenská republika

Realizácia bezpečnostných opatrení HAZOP na ZS6 – časť bezpečnostné uzávery

2016

HPM HEAT SK, s.r.o.

Slovenská republika

Výstavba VTL, STL a RS pre HPM HEAT Gbely

2016

Nafta a.s.

Slovenská republika

GO chráničky DN 800 Plynovodu CA PZZP – MŠP

2016

Nafta a.s.

Slovenská republika

Oprava chladičov TK 3-6

2016

Nafta a.s.

Slovenská republika

Statický prepočet podopretia potrubí DN 350 a čistiacich komôr v CS PZZP

2016

VENET a.s.

Slovenská republika

Výstavba VTL, STL a RS 6000 pre obec Jarovce

2016

AQUAGAS, spol. s r.o.

Slovenská republika

Naváranie delených tvaroviek, Balónovacích hrdiel a TOR návarkov

2016

STREICHER SK, a.s.

Slovenská republika

Výstavba VPS Ardovo - Kontjanerová jednotka

2016

ENGAS s.r.o.

Slovenská republika

Servisné práce na stredisku Goliánovo

2016

FRAMES

Holandsko

Servisné práce na technológii sušenia plynu PZP Dambořice

2016

FRAMES

Holandsko

Oprava separátora S102 na PZP Uhřice

2016

HAFI ENGINEERING & CONSULTING GmbH

Rakúsko

Technológia pre čistenie a ťažbu zemného plynu - Neftegorsk

2016

MND drilling & services

Česká republika

Výroba fléry na spracovanie odpadových plynov

Rok 2015

2015

Aden s.r.o.

Slovenská republika

Výroba jednotky pre tlmenie pulzov

2015

BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r. o.

Česká republika

Výroba 2 ks duplexových chladičov

2015

Nafta a.s.

Slovenská republika

Montáž chladiča brídových pár na ZS3 Gajary

2015

Nafta a.s.

Slovenská republika

Opravy defektov na plynovode CA PZZP - MŠP DN500 PN64

2015

ENGAS s.r.o.

Slovenská republika

Výmena produkčného kríža Cí2

2015

HAFI ENGINEERING & CONSULTING GmbH

Rakúsko

Technológia na úpravu plynu - Otradniy

2015

HAFI ENGINEERING & CONSULTING GmbH

Rakúsko

Montážne práce na stredisku PZP Uhřice

2015

AQUAGAS, spol. s r.o.

Slovenská republika

Naváranie delených tvaroviek na MŠP DN700

2015

Pozagas a.s.

Slovenská republika

Rekonštrukcia odpúšťania TEG a banskej vody z AK2 na ZS7